גבריות

15 בינואר 2010

שיתוף הגברים במאבק באלימות / מאת ד"ר חן נרדי

פורסם במכתבים למערכת ב"הארץ" – יום שישי 15 ינואר 2010

לאחר שנות פעילות רבות כעובד סוציאלי, כמטפל אישי וזוגי ומנחה קבוצות גברים,  וכמי שנמנה על מייסדי ומייסדות התנועה ל'גבריות חדשה' ו'התנועה לשוויון ולשלום בין המינים', - אני סבור כי שיתוף גברים במאבק נגד האלימות המינית ואלימות בכלל הוא הכרחי כדי למנף את המאבק באלימות.

15 בינואר 2010

צו השעה: הקמת רשות ארצית לטיפול מגדרי באלימות גברים / מאת ד"ר חן נרדי

הם לא עשבים שוטים או חריגים. האונס הקבוצתי של הנערה בצפון תל אביב בידי תלמידים 'נורמטיבים' במשך שלוש שנים, הנו תוצר של תרבות המחנכת בנים לאלימות כלפי נשים ולאלימות בכלל.
 בהעדר התייחסות ממשלתית חינוכית אל בנים וגברים כאל מגדר הזקוק להדרכה וחינוך לגבריות בלתי אלימה, ממשיך המגדר הגברי להוות פצצה מתקתקת של אלימות.
נחוצה בדחיפות הקמת רשות ארצית לטפול באלימות בנים וגברים.

15 בינואר 2010

נערים וגברים נאבקים במעשי אונס והטרדה מינית / מאת ד"ר חן נרדי

עצומה זו נכתבה בעקבות מעשי אונס קבוצתי, הטרדות מיניות, ביזוי והשפלה של בנות ונשים על ידי בנים וגברים. 
העצומה מיועדת לבנים ולגברים המעוניינים לתמוך בסגנון גבריות חדש המכבד את כבוד האדם של נשים ושל גברים כאחד.

25 ביולי 2009

כשאנחנו רבים / מאת חן נרדי

 

כשאנחנו רבים

הדמעות שלך אומרות לי:

"תפסיק, אני כבר לא יכולה יותר עם הסכינים"

25 ביולי 2009

הגדרת הגבריות (לפי התנועה לגבריות חדשה) / מאת חן נרדי

הגבריות החדשה היא החלופה למודל הגבריות המצ'ואיסטית. זוהי גבריות בלתי אלימה המבוססת על שוויון בין נשים וגברים, ועל האמונה כי גבריות ונשיות אינם שני הפכים המוציאים זה את זה אלא שתי פנים של האדם השלם. הגבריות החדשה שוללת מכל וכל את הדיכוי הרגשי של בנים וגברים, ומאמינה ביכולתם של גברים להתמודד עם מצוקה נפשית באופן ישיר ואמיץ. זוהי גבריות  המתנגדת להגדרות הנוקשות והסטריאוטיפיות של  התפקידים המגדריים, ומעודדת גברים להיות מה שהם, ולא מה שהם "צריכים" להיות על פי המודל המצ'ואיסטי. אחד מאמצעי הדיכוי הרגשיים המופעלים על גברים מגיל צעיר הוא  הלחץ החברתי "להיות גבר", קרי, לעמוד ב'מבחני  גבריות' אכזריים ומשפילים. גברים שאינם יכולים או אינם רוצים ל"התיישר" על פי  מבחני הגבריות הללו, עלולים למצוא את עצמם מנודים על ידי גברים ונשים כאחד כ"לא גברים". כתשובה לטרור החברתי הזה, מנסחת הגבריות החדשה שורה של "אישורי גבריות" בנוסח "אתה גבר גם כשאתה…" 

8 ביולי 2009

מה כואב לגברים בעולם העבודה / מאת ד"ר חן נרדי

אחד המרכיבים המרכזיים של הזהות הגברית היא יכולת הפרנוס. המשוואה אני גבר = אני מפרנס", הופכת גברים רבים למכורים לעבודתם. התמכרות לעבודת-יתר הורסת את בריאותם הנפשית והפיזית של גברים ופוגעת פגיעה אנושה בזוגיות ובהורות שלהם. בשנים האחרונות אני מנחה קבוצות של גברים בשינוי.

http:/www.dialog-nardi.co.il/lp/lp.asp?DocID=237

2 ביוני 2009

"גברים בשינוי" –סדנאות לגברים / מאת: ד"ר חן נרדי

התחושה שהתגבשה אצלי - כמטפל אישי וזוגי - במשך השנים היא שמרבית הגברים ובכלל זאת אני עצמי, מגיעים לקשר הזוגי ולהורות מצוידים בכלים בלתי מספיקים להתמודדות עם האתגר. בקבוצות הגברים אנחנו מעשירים את עצמנו בכלים מתאימים להתמודדות עם האתגר הזה.

18 במאי 2009

הגבר הנואש והגבר החדש / מאת ד"ר חן נרדי

מתוך הרצאה שניתנה בפני נשים ביום המאבק נגד אלימות כלפי נשים 25 נובמבר 2008. ההרצאה ניתנה במשותף על ידי ד"ר רבקה נרדי וד"ר חן נרדי . מצוטטים כאן דבריו של ד"ר חן נרדי. המאמר מוצג באתר של פרלמנט הנשים כתובת האתר - http://womenparlament.com/index.html