גבריות

10 בפברואר 2007

סוגי בגידות ובוגדים

מתוך "מים גנובים", מאת דר' חן נרדי, הוצאת מודן 1996, פרק 5, עמ' 109-136
10 בפברואר 2007

על לידתו של הספר גברים בשינוי

מתוך: המבוא ל"גברים בשינוי", מאת דר' חן נרדי (בהשתתפות דר' רבקה נרדי), הוצאת מודן, עמ' 15 - 13
התפכחות
10 בפברואר 2007

מהי גבריות חדשה

מתוך: "גברים בשינוי", מאת דר' חן נרדי (בהשתתפות דר' רבקה נרדי), הוצאת מודן, 1992, פרק 9, עמ' 186 – 185, נספח ג', עמ' 262 - 261
20 בספטמבר 2006

קבוצת התמודדות של אבות עם משבר הגירושין.

המאמר מתאר עבודה קבוצתית עם אבות גרושים או פרודים, שילדיהם אינם נמצאים ברשותם (אבות לא משמורנים). העבודה נעשתה במסגרת מרכז הקשר הורים – ילדים ברמת גן, בשנת 1998. בקבוצה השתתפו 15 אבות שהופנו על ידי פקידות סעד לסדרי דין באגף הרווחה של עירית רמת-גן. הגברים מוינו והוכנו לקבוצה על ידי נועה בן-טוב, מרכזת  מרכז קשר הורים-ילדים. הקבוצה הונחתה על ידי ד"ר חן נרדי בהשתתפות יחיאל ערוסי ונועה בן-טוב. התקיימו חמישה מפגשים בחודשים ינואר-פברואר 1998. התקיימה קבוצת המשך בת חמישה מפגשים עם תשעה גברים מאותה קבוצה,  בחודשים מאי-יולי 1998. משך כל מפגש: 4 שעות אקדמיות.  
10 בספטמבר 2006

המלחמה בינינו / מאת חן נרדי

(ד"ר חן נרדי הנו ממייסדי התנועה לגבריות חדשה והתנועה לשוויון ולשלום בין המינים. המקאמה נכתבה על רקע הקמת התנועה לשיוויון ולשלום בין המינים והוקראה בכנס הקמת התנועה).

3 בספטמבר 2006

בנים בבית הספר

בנים ובנות משלמים - כל אחד בדרכו - את מחיר הקונפורמיות של בית הספר לעסקת 'טרזן-ג'יין'. הממסד הבית ספרי מחזק את הדפוסים המצ'ואיסטיים אצל בנים ואת הדפוסים הפסיביים אצל בנות.