הרצאה: זוגיות בוגרת

הרצאה: להאמין לו? שאלת האמון ביחסי נשים וגברים – שנת 2018
18 בפברואר 2018
הרצאה: שינויים במעגלי החיים
18 בפברואר 2018

 

הרצאה: זוגיות בוגרת / ד"ר רבקה נרדי

זוגיות בוגרת נושאת איתה את מטעני העבר האישי והזוגי, בין אם אנחנו בפרק א' בין אם אנחנו בפרק ב'. זיכרונות עבר קשורים גם לחשבונאות ישנה, אולי  עניינים בלתי גמורים שחשבנו שהנחנו להם. לאלו יש להוסיף את התבגרותנו הפיזית המביאה אתה תודעה חדשה לענייני בריאות והזדקנות. דברים משתנים. יחסינו עם ילדינו הבוגרים הם סוגיה בפני עצמה. האם "הצליחו"? הצלחתם מעידה עלינו כהורים, עלינו כזוג. כך בפרק א'. ובפרק ב' עלינו להתמודד לבד עם תחושות אלו. לעתים תחושת כישלון וחרטה. המודל הפנימי של "ילדים מוצלחים" משפיעה על מצב הרוח הזוגי בגיל הבוגר. האם נדע לתמוך זה בזו? הקשר הזוגי אינו עומד על מקומו. הוא מתפתח, משתנה, מחפש אופקים חדשים, רעננים, ובעיקר הוא מחפש נדיבות, אמפתיה והתפייסות עם מה שיש.

הגענו לקשר הזוגי מלווים עם הרגלינו השונים בהשפעת משפחות המוצא, בשפעת המגדר והתרבות – נשים, גברים. נלחמנו על מקומנו ועל סגנוננו האישי. הבגרות מביאה אתה תובנות שמאפשרות חיים ביחד עם יותר קבלה, יותר הבנת עצמנו וזולתנו. זה הזמן לחדש את היכרותנו, לצאת מהשגרה, מעבר להרגלים ולדפוסים המוכרים.

להזמנת ההרצאה נא ליצור קשר