התמודדות דולפינית עם זעם – ראשי פרקים / ד"ר רבקה נרדי וד"ר חן נרדי

גבריות: מתי אתה מרגיש גבר ליד אשתך? / מאת: אלמוני
27 ביולי 2009
על שותפות בזוגיות ובכלל / מאת ד"ר רבקה נרדי
23 באוגוסט 2009

התמודדות דולפינית עם זעם – ראשי פרקים / ד"ר רבקה נרדי וד"ר חן נרדי

• קרא בעיון את רשימת ההתמודדויות (שהוצגו במליאת הקבוצה)
• סמן את הטכניקות שבהן אתה נוהג להשתמש בהן כדי להתמודד עם הכעסים שלך.
• סמן את הטכניקות שבהן אתה רוצה להשתמש בעתיד.
• חלוק עם חבריך בקבוצה את נסיונך ותובנותיך והקשב לנסיונם ותובנותיהם והעשר את ארגז הכלים שלך.

 

1.    זהה את רמת המתח שלך בעזרת הלחצנומטר* וטפל בו בשיטות השונות המתוארות

1א. זיהוי מוקדם של 'התרנגולות'** בסיר הלחץ, הקשבה לקולות הפנימיים וטיפול דולפיני
      בהן.  (הפעלת הסונר הדולפיני כלפי פנים)

2. השהיית התגובה (ספירה עד עשר ועד בכלל) והתארגנות פנימית  (נשימה עמוקה כהכנה 
    לצלילה דולפינית)

3. זיהוי החשיבה הסרדינית והכרישית (חצ"מ, מאשימון, מענישון, תוויתון  (דה הומניזציה),
    זוועתון) והזמנת הדולפין. זיהוי הדיקטטור הפנימי – זיהוי הכריש הפנימי הנוגס בי:
    "פראייר", "לוזר", "תראי/ה  לו/ה", "תנקום/י בו ויצירת חשיבה ירוקה בתשובה.   

4. אמפטיה לעצמי (ליטוף דולפיני עצמי, סליחה לעצמי – לא רחמים עצמיים.
    חשבון נפש – לא חרקירי).

5.  אמפטיה לזולת (איך הייתי רוצה שינהגו בי אם הייתי במקום האדם שעליו אני כועס –
     הפעלת הסונר הדולפיני כלי חוץ)  

6. איך היה מגיב 'מודל החיקוי' שלי אם היה במקומי?

8. האם חברי/ות קבוצת ההתייחסות שלי היו גאים בי לו היו צופים בי מגיב כך ?
    (ילדיי/בןזוגי/הורי/חבריי לעבודה ואחרים/ות)

9. "התרחקות אנטרופולוגית"  (גברים ממאדים נשים מנוגה, מורים מההרים תלמידים
    מהעמקים).

10.התרחקות באמצעות הומור. (למשל, לראות  את האדם עליו אני כועס יושב על הסיר כילד בן
     שלוש. או לראות  אותו אוכל פלפל והטחינה נוזלת לו  על הבגדים).

11. התרחקות בזמן: איך אסתכל על עצמי בעוד שבוע, חודש, שנה על התנהגותי במצב
      הספציפי שבו אני נתון כעת.

12. הפקת לקחים מאירועי כעס קודמים ויישומם.

13. הכנת 'ארגז הכלים' הפרטי שלי למצבי כעס.
14.תיקון תוצאות הכעס – תיקון לטווח קצר (למשל, התנצלות בפני מי שנפגע מכעסך), תיקון
      לטווח ארוך על ידי יישום הלקחים שהפקת.

 

 

*רבקה נרדי וחן נרדי בספר 'להיות דולפין – התמודדות עם חולשה ותוקפנות' פרק ב' עמ' 73-100)
** באותו מקום.