זום עם ד"ר מיכאל מירו חוקר ועיתונאי בכיר

ד"ר מיכאל מירו חוקר ועיתונאי בכיר מראיין את ד"ר רבקה נרדי

ד"ר רבקה נרדי

 
ד"ר מיכאל מירו חוקר ועיתונאי בכיר מראיין את ד"ר חן נרדי

ד"ר חן נרדי

ד"ר מיכאל מירו חוקר ועיתונאי בכיר מראיין את הזוג נרדי

הזוג נרדי