מאפייני המנהיגוּת הנשית / מאת: ד"ר רבקה נרדי

הזכות לתת ולקבל שירות דולפיני / מאת ד"ר רבקה וד"ר חן נרדי
15 ביולי 2009
כשאנחנו רבים / מאת חן נרדי
25 ביולי 2009

מאפייני המנהיגוּת הנשית / מאת: ד"ר רבקה נרדי

מתוך: "נשים חסרות מנוח" מאת דר' רבקה נרדי, הוצאת "פרדס", 2007, פרק שישי, ע' 64

 

מנהיגוּת נשית שביסודה היא הומאנית, שוויונית ומתחשבת ברגשות ובהקשר הרחב של האירועים, מחייבת רמת מודעות גבוהה גם בקרב נשים שעבורן זו התנהגות "טבעית". להלן רשימת מאפייני הניהול הנשי:

 

1. יחסי אנוש חמים המתבטאים בסגנון תקשורת דיאלוגי, באמפתיה והתעניינות אישית. חשיבותה של אינטליגנציה רגשית גבוהה הוא נכס חיוני למימוש כל הנ"ל.

2. ראייה הקשרית רחבה של בעיות חברתיות בזיקה לקוד מוסרי הומאני.

3. עבודת צוות בגובה העיניים.

4. קבלת החלטות תוך התחשבות בדעות וברגשות של האנשים הנוגעים בדבר.

5. סדר עדיפויות הנותן קדימות לצורכי החיים: שלום, חינוך, בריאות, תרבות, ועוד.

6. אומץ לב לעמוד מול לחץ חברתי ואינטרסים פוליטיים או אחרים, תוך הגנה על המטרות ההומאניות שלמענן אנחנו בתפקיד.

7. הקפדה על שעות עבודה "שפויות" לכול שיאפשרו קיום מאוזן והרמוני בין צורכי המשפחה והעבודה.

8. התחשבות בבעיות אישיות של האנשים סביבנו – בעיות משפחתיות, כלכליות או אחרות.

9. העצמה וחיזוק של האנשים סביבנו.

10. התמודדות הוגנת ואסרטיבית במצבי תחרות וקונפליקטים.

 

איכויות אלו הן הבסיס. בנוסף נהיה זקוקות וזקוקים לידע ומיומנויות מקצועיות, להבנה טובה של הסביבה הארגונית-פוליטית בתוכה אנו נשים וגברים פועלים. זה אומר לנו הנשים להכיר היטב את הקוד הגברי (גם אם לא נעשה בו שימוש), להבין טוב את הפוליטיקה הארגונית הרוחשת סביבנו ו"לטפל" במצבים בעייתיים תוך שמירה מוקפדת על מי שאנחנו. היכן שמצויים בני אדם קיימים יצרים ורגשות סוערים מכול הסוגים. מנהיגות נשית איננה מתיימרת להתנהגות מושלמת נקייה מפגמים אנושיים. עם זאת המודעות שלנו לצד היכולת (הנשית) להכיר בטעויותינו ולהודות בהן, להתנצל בפני מי שפגענו בו – מעצים אותנו וגם את האחרים, וגם מאפשר יצירת סביבת עבודה מכבדת ומצמיחה.