צו השעה: הקמת רשות ארצית לטיפול מגדרי באלימות גברים / מאת ד"ר חן נרדי

עופרת יצוקה בעזה – רשמים מהפגנת יחיד שלי מול משרד הביטחון – 31 דצמבר 2008 / מאת ד"ר חן נרדי
1 באוקטובר 2009
הפחד מבגידת בן/בת הזוג / מאת ד"ר חן נרדי
27 במרץ 2010

הם לא עשבים שוטים או חריגים. האונס הקבוצתי של הנערה בצפון תל אביב בידי תלמידים 'נורמטיבים' במשך שלוש שנים, הנו תוצר של תרבות המחנכת בנים לאלימות כלפי נשים ולאלימות בכלל.
 בהעדר התייחסות ממשלתית חינוכית אל בנים וגברים כאל מגדר הזקוק להדרכה וחינוך לגבריות בלתי אלימה, ממשיך המגדר הגברי להוות פצצה מתקתקת של אלימות.
נחוצה בדחיפות הקמת רשות ארצית לטפול באלימות בנים וגברים.


כעובד סוציאלי, כמטפל אישי וזוגי, וכמנחה קבוצות גברים, אני סבור כי לאור מקרי האלימות המינית והאחרת  המתבצעים על ידי גברים, דרושה פעולה ארצית באמצעות רשות לטיפול מגדרי באלימות גברים. 
הטיפול הממשלתי באלימות בישראל לוקה בכך שאינו מכיר באחריותם של גברים כמגדר למרבית תופעות האלימות במשפחה ובחבר, אלא מטפל בהם רק כפרטים. רובה המכריע של האלימות הזכרית – מילולית או פיזית – מבוצע על ידי הבנים והגברים, מכל שכבות החברה. כמה נתונים אודות האלימות הגברית.  

 1. מרבית הבנים הגברים אינם אונסים – אבל רוב מעשי האונס, והאונס הקבוצתי מבוצעים על ידי גברים.
 2. מרבית הגברים אינם פדופילים – אבל רוב הפדופילים הם גברים
 3. מרבית הגברים אינם רוצחים – אבל רוב הרוצחים הם גברים
 4. מרבית הגברים אינם מכים את בנות זוגם – אבל רוב המכים הם גברים
 5. מרבית הגברים שהוכו בילדותם לא נעשו גברים אלימים – אבל רוב הגברים המכים היו ילדים מוכים.
 6. מרבית הגברים אינם מטרידים מינית – אבל רוב המטרידים הם גברים
 7. מרבית הגברים אינם צורכים זנות – אבל רוב צרכני הזנות הם גברים
 8. מרבית הגברים אינם מכורים לפורנו – אבל רוב המתמכרים לפורנו, שאינו אלא זנות מצולמת,  הם גברים
 9. מרבית הגברים אינם מבצעים פשעים אלימים – אבל רוב הפשעים האלימים נעשים על ידי גברים
 10. מרבית הגברים אינם עושים תאונות – אבל את מרבית התאונות עושים גברים


הקמת הרשות הארצית לטיפול מגדרי באלימות גברים
בניגוד לטיפול הממשלתי בתופעת האלימות הרווח כיום, יתמקד טיפולה של הרשות הארצית המוצעת,  בטיפול מגדרי רב מימדי באלימות הגברים הכולל מניעה וטיפול בשורשי האלימות הגברית החל מגן הילדים, ובמערכת החינוך. הרשות תבחן את מכלול הסיבות לאלימות הגברים כולל את המסרים שמקבלים גברים מגיל צעיר ותפעל להנחלת מסרים של אי אלימות, ומתן חלופות וכלי התמודדות לבנים ולגברים.  מצוקה ועזובה רגשית שאינה מטופלת.
אלימותם של גברים הינה  אחד המחירים שמשלמת החברה על חינוך לקוי, עזובה רגשית וסביבה חברתית מוחלשת ומנוונת. מצב זה מנתב בנים וגברים לדפוסי חיים אלימים ולהרס עצמי. כמה דוגמאות::

 1. בנים הנם הקורבנות העיקריים של אלימות בבית הספר וגם מבצעיה של האלימות. בנים מקבלים את מרבית האבחנות של לקויות למידה, הפרעות קשב וריכוזו הפרעות ההתנהגות. והם הרוב בקרב הנושרים מבתי הספר.
 2. בנים מתאבדים פי 4 מבנות בגילאי בית הספר.
 3. למרות למרות שגברים נחשבים (בטעות) ל"מין החזק", הרי שרוב הגברים חיים פחות מנשים ומתאבדים פי 5 מהן.
 4. רוב יוזמות הגירושין הן של נשים ומרבית הגברים אינם מגדלים את ילדיהם לאחר הגירושין.
 5. מרבית מרבית הגברים נאלצים לעבוד רוב שעות היממה ולראות מעט מאוד את ילדיהם.
 6. למרות למרות שלא כל הגברים מתאימים למקצועות הנחשבים ל'גבריים', רובם נמצאים בלית ברירה במקצועות האלה.
 7. גברים מהווים את הרוב בקרב אוכלוסיית האלכהוליסטים, הנרקומנים וחסרי הבית. .


מנגנון ההכחשה
הדעת נותנת כי די היה בעובדות שצוינו לעיל כדי לגרום לרשויות להקים מערך תמיכה באוכלוסיית הגברים כמגדר ולא רק כפרטים. אולם הדבר לא קרה. אני סבור שהתעלמות הרשויות ממצוקת המגדר הגברי היא תוצאה של הכחשה אישית, חברתית ותרבותית. אתאר כאן מרכיב מרכזי במנגנון ההכחשה הזה.
הטיפול בגברים ללא ראייה מגדרית, כמוהו כטיפול בעצים במקום ביער כולו. גישה זו שגויה מפני שבאמצעות הוקעתם של הגברים האלימים, יכולים מרבית הגברים להמשיך להכחיש את אלימותם שלהם. מנגנון ההכחשה הזה מוזן מהפחד של גברים רבים לקבל אחריות אישית על התמודדות עם אלימותם ולטפל בה. ההכחשה הזו מאפיינת גם את האליטא הפוליטית ויש לה שורשים עמוקים ביחסי נשים וגברים בחברה.

 • מרבית הגברים חוששים מטיפול ונמנעים מלחפש עזרה במצבי מצוקה.
 • פוליטיקאים גברים חוששים כי הצבעתם על חולשתו של הגבר וצידוד בעמדה לפיה הגבר זקוק לטיפול, תפגע בכוחם הפוליטי ותגביר את כוחן של הנשים בחברה


מדוע דווקא עכשיו?
לסיבות המוכרות לאלימותם של גברים, נוספה בעשורים האחרונים סיבה חדשה המכניסה יותר ויותר גברים למעגל האלימות. גברים רבים מתקשים להתמודד עם עצמאותן וכוחן העולה של נשים. ערכי השוויון בין המינים והנורמות החדשות של שוויון מגדרי מפגישים גברים עם הצורך להתמודד מול ערכים ונורמות גבריות שוביניסטיות ואשר דבקות בהן מביאה להתנגשות חזיתית עם נשים ועם שלטונות החוק. אירועי אלימות רבים של גברים כנגד נשים מתרחשים על רקע אובדן עשתונות של הגבר אל מול התנגדותה של האישה לשליטתו של הגבר. דוגמא קיצונית לכך הם מקרי רצח נשים. לפי דו"חות משטרתיים, ביותר מ 40 אחוז מהנשים הנרצחות  הרקע לרצח האישה הנו רצונה של האישה להיפרד מהגבר. גברים שאינם יכולים לוותר על שליטתם בנשים, נעדרי תמיכה מקצועית ואשר אין ברשותם כלים להתמודדות כזו, הופכים במקרים קיצוניים לנואשים ורוצחים.הקמת רשות ארצית למניעה ולטיפול באלימות הגברית, הינה חיונית כיום יותר מאי פעם.ד"ר חן נרדי
מטפל אישי וזוגי ומנחה קבוצות גברים.
התנועה לגבריות חדשה
הלימון 7/2 קדימה
09-8910575/6 050-6702727