הורות בראש אחר

תשוקה ושמחת חיים בחוויה האישית והזוגית /ד"ר רבקה נרדי, מכון "דיאלוג" על בסיס הרצאה בקתדרה רחובות, 31/3/2015
11 במאי 2015
"קשורה" או "בקשר" (סדנה)
17 במרץ 2016

על יחסי הורים ילדים בעידן הזה

בהגשתם של ד"ר רבקה נרדי וד"ר חן נרדי, מכון "דיאלוג"

בהשראת ספרם של הזוג נרדי "להיות דולפין: התמודדות עם תוקפנות וחולשה בזוגיות, בהורות, בעבודה ובצבא", מודן, 2006

"אימא, אני מרגיש לא טוב"

"הרבצת בחזרה?"

"תראה לי את התעודה שלך?"

"אחר כך אוריד את הזבל"

"אבל אבא, אמא הרשתה לי"

"את/ה מפנק/ת יותר מדי", "הילד מפחד ממך"

"הילד יושב ליד המחשב כל היום"

"אי אפשר כל רגע לקנות לך בגדים"

תהליכים של דמוקרטיזציה שכרסמו במעמד הדמויות הסמכותיות בחיינו

הורים, מורים ומנהיגים בכלל, גורמים לילדינו להגיב אחרת לסמכות ההורית והבית ספרית. הם לא מוכנים ש"נגיד להם" מה לעשות. כאשר אנו "אומרים להם", בטון סמכותי, הם מורדים באופנים שונים ובעוצמה חדשה שלא ידענו.

ל רקע זה עלינו לשאול את עצמינו האם עלינו לשנות משהו בגישה שלנו. הורות בראש אחר מזמינה אותנו לחשוב על הורות בראש "דולפיני"* לראות ביחסים האתגריים עם ילדינו הזדמנות להתפתחות רוחנית המשלבת בין אומץ, אמון, הקשבה ופתיחות, לצד אסרטיביות ומנהיגות.

אנו מציעים דרכים:

לתיקון טעיות, לתגובה אסרטיבית כנגד גסות ובוטות, התגרויות, תובענות, כנגד הגררות ילדינו להתנהגויות המסוכנות בעינינו.

במסגרת ההרצגה נחווה שלוש דילמות ביחסי תלמידים-הורים-מורים באמצעות משחקי תפקידים, נכיר את העולם הפנימי של הדמויות, נתבונן בפרספקטיבות העיוניות העולות מתוך עולמות התוכן ונגלה פתרונות יצירתיים לדילמות אלו גם בעזרת המודל הדולפיני.