נשים

גיל מרקוביץ משוחחת עם ד"ר רבקה נרדי על נשים, פמיניזם, יחסים ועוד,

רדיו כאן, כאן תרבות, שלושה שיודעים, 2/11/2017.
גיל מרקוביץ משוחחת עם ד"ר רבקה נרדי וד"ר חן נרדי על סוגיות בטיפול,

רדיו כאן, כאן תרבות, המעבדה