זוגיות והורות – האתגר הכפול (סדנה)

שלושה על פרק ב' – על נישואים שניים
1 באפריל 2016
"איזון גורלי" המאבק על הזמן – בין קריירה למשפחה
1 באפריל 2016

בהנחייה משולבת של ד"ר רבקה נרדי וד"ר חן נרדי

עידן המודרני הורות וזוגיות משפיעים זה על זה כפי שמעולם לא השפיעו, וזאת בשל השינויים המפליגים שנשים וגברים עברו בדורות האחרונים בתפיסת תפקידיהם במשפחה ובקריירה. הדילמות מושפעות מתפיסות עבר על מהי הורות טובה שהופכות באחת למאבקי כוח מרים המשליכים באופן בוטה על היחסים. .

הקורס ייגע במידת הצורך גם בהיבטים השונים של הזוגיות בפרק ב'. הקורס יתקיים בביתנו בקדימה, אחת לשבועיים. כל פגישה תימשך שעתיים. חלקו הראשון של כל מפגש, יוקדש להכרות עם הנושא הן ברמה החווייתית-אישית והן ברמה העיונית. חלקה השני יוקדש להצגת הכלים המקצועיים הרלוונטיים לנושא אשר יוצגו ויודגמו בעזרת מקרים מהשטח שיובאו הן על ידי המנחים והן על ידי המשתתפת.

פגישה ראשונה:

על ההבדלים בין נשים וגברים בתפיסת המחויבות והשותפות בנישואים המודרניים וביטוייהם הן בזוגיות והן בהורות. (הפגישה מבוססת על עבודת הדוקטוראט של ד"ר רבקה נרדי שעובדה לספר בעברית "זוגיות בסערה", הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2003).
מנחה: ד"ר רבקה נרדי

פגישה שנייה:

על ההבדלים בין נשים וגברים בתפיסת המחויבות והשותפות בנישואים המודרניים וביטוייהם הן בזוגיות והן בהורות. (הפגישה מבוססת על עבודת הדוקטוראט של ד"ר רבקה נרדי שעובדה לספר בעברית "זוגיות בסערה", הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2003).
מנחה: ד"ר חן נרדי

פגישה שלישית:

תקשורת בין בני זוג – הערוץ המרכזי ליחסים רגשיים, אינטימיים, חבריים. מה בין "הטקסט" ל"מוסיקה"? (ראו הספרים: "אישה בזכות עצמה" מאת רבקה נרדי, מודן 1989, "להיות דולפין: התמודדות עם תוקפנות וחולשה בזוגיות, בהורות, בעבודה ובצבא, מאת הזוג נרדי, מודן 2006, "שיחה זוגית" מאת הזוג נרדי, "הדים", 2010,2011).
מנחה: ד"ר רבקה נרדי

פגישה רביעית:

הורות וזוגיות – מנקודת ראות גברית – הדילמות של האבהות בתקופתנו וההתמודדות עימן. (ראו הספרים: "גברים בשינוי" מאת חן נרדי ובהשתתפות רבקה נרדי, מודן, 1996, "מים גנובים", מאת חן נרדי, מודן 1996).
מנחה: ד"ר חן נרדי

פגישה חמישית:

הכמיהה הנשית לשותפות בגובה העיניים – האם זה קורה? – הדילמה הנשית המרכזית בנישואים המודרניים וההשלכות הן על הזוגיות והן על ההורות. (ראי הספרים: "איתך בגובה העיניים", מאת רבקה נרדי, מודן, 1996, "נשים חסרות מנוח", מאת רבקה נרדי, הוצאת "פרדס", 2007).
מנחה: ד"ר רבקה נרדי

פגישה ששית:

הנושא: מריבות והתפייסויות – על מה רבים גברים. ההשלכות של המריבה הגברית על תפקודם כאבות וכבני זוג. אילו מריבות אפשר למנוע ואילו מחוייבות ואף מבורכות. איך לעבור ממריבות אדומות לירוקות. (ראי בספרם של הזוג נרדי "שיחה זוגית" פרק שביעי).
מנחה: ד"ר חן נרדי

פגישה שביעית:

על ההבדלים בין נשים וגברים בסדר העדיפויות האישי - בזוגיות, בהורות, בחיים – על בריתות וקואליציות בלתי רצויות בין הורים וילדיהם. איך לגשר?
מנחה: ד"ר רבקה נרדי

פגישה שמינית:

אינטימיות מינית ורגשית – נקודת המבט הגברית. (ראי "שיחה זוגית", פרק ששי, מאת הזוג נרדי, "הדים", 2010, 2011, "אינטליגנציה אירוטית". מאת אסתר פרל, כנרת 2007)
מנחה: ד"ר חן נרדי

פגישה תשיעית:

אינטימיות מינית ורגשית – נקודת המבט הגברית. (ראי "שיחה זוגית", פרק ששי, מאת הזוג נרדי, "הדים", 2010, 2011, "אינטליגנציה אירוטית". מאת אסתר פרל, כנרת 2007)
מנחה: ד"ר רבקה נרדי

פגישה עשירית:

שיח חופשי לברור סוגיות נוספות – עיוניות.
מנחה: ד"ר חן נרדי


עלות הקורס

הקורס בן 20 שעות, ומתחלק לעשרה מפגשים בני שעתיים כל אחד. עלות שעת הנחיה: 385 ₪ + מע"מ .

עלות כוללת: 385 כפול 20 שעות = 7700 + מע"מ = 9086 ₪.