admin

30 במרץ 2016

מודל דולפיני למורות וגננות

30 במרץ 2016

"לחבק דולפין" לגיל הרך

24 במרץ 2016

"בין הפטיש והסדן" – התמודדות עם לחץ ושחיקה בארגון, ברוח המודל הדולפיני

24 במרץ 2016

להאמין לו?" שאלת האמון בין נשים לגברים

24 במרץ 2016

מנהיגות וניהול בסגנון נשי

23 במרץ 2016

הרצאות בעקבות ספריה של ד"ר רבקה נרדי

17 במרץ 2016

לכעוס בלי להרוס

17 במרץ 2016

"קשורה" או "בקשר" (סדנה)