admin

26 באפריל 2011

"מריבות והתפיסויות – האש והמים", חלק ד' מאת ד"ר רבקה נרדי וד"ר חן נרדי, מתוך המהדורה השנייה והמעודכנת של ספרם "שיחה זוגית", "הדים,2011

 

"למה?", את שואלת בפליאה, וגם: "איך זה קרה, על מה זה יושב? חשוב לי לקבל הכרה ממך שאתה מבין שפגעת. זה עוד לפני שאני מצפה לקבל התנצלות. אני רוצה לראות שהבנת מה עשית ולקבל הבטחה לעתיד שדברים מהסוג הזה לא יקרו יותר".

26 באפריל 2011

"מריבות והתפיסויות – האש והמים", חלק א' מאת ד"ר רבקה נרדי וד"ר חן נרדי, מתוך המהדורה השנייה והמעודכנת של ספרם "שיחה זוגית", הדים,2011

 

שלושה ימים ושלושה לילות לא דיברו זה עם זה. הם שלחו זה בזה מבטים קרים והמשיכו בענייניהם כמו אין אחר נוכח בחייהם עוד. לבה היה קר ומר. לחץ דמו עלה, הוא היה בטוח בזאת. בלילה חלם שהוא מת, כלומר לא ממש מת אבל מרגיש מת ורוצה לקום אך אינו יכול. נבהל ופחד.

26 באפריל 2011

"מריבות והתפיסויות – האש והמים", חלק ב' מאת ד"ר רבקה נרדי וד"ר חן נרדי, מתוך המהדורה השנייה והמעודכנת של ספרם "שיחה זוגית", "הדים,2011

 

ריתק אותי גילוי לבך על דרכך, "להמציא מריבות" רק כדי לא להתמודד איתי על "הדבר האמיתי". ובוודאי אהבתי את דרכך להתפייס, על כך עוד נדבר בהמשך.

26 באפריל 2011

"מריבות והתפיסויות – האש והמים", חלק ג' מאת ד"ר רבקה נרדי וד"ר חן נרדי, מתוך המהדורה השנייה והמעודכנת של ספרם "שיחה זוגית", "הדים,2011

 

הקשבתי לדבריך ודפיקות לבי הגיבו. הן האיצו כשהתקוממתי מול חוסר הצדק שבטיעוניך, הן האטו עד שנרגעתי כאשר הכרת באחריותך לפרשנות שלך אותי – "צונאמי רבקה". חוויה זו ממחישה עד כמה הכול שברירי, משתנה ופגיע כל כך, בעיקר הסיפור שאתה ואני מספרים לעצמנו באותו הרף עין שאנו מזהים חילוקי דעות.

6 במרץ 2011

מתי אתה מרגיש גבר ליד אשתך / ד"ר חן נרדי

מתי אתה מרגיש גבר ליד בת זוגך? שאל גור המנחה התורן של הקבוצה. "יש לי" אמר רן. "כשמגיע ג'וק הביתה. אז היא מבוהלת ואני הגיבור הגדול מהחיים שמציל אותה מהמפלצת". צחקנו.

המלצרית התקרבה לשולחן וכולנו השתתקנו. היא לקחה את ההזמנות.

"איזה מזל ששתיתי בירה" אמר גור. "אולי זה לא היה הרעיון הכי טוב לקיים את הפגישה הזו במסעדה".

 

6 במרץ 2011

תרומתם של אבות לילדיהם / ד"ר חן נרדי

מהמחקרים המצוטטים בשורות הבאות, עולה בבירור חשיבות נוכחות האב בחיי ילדיו. חשוב לזכור כי מצבם הקשה של ילדים הגדלים בלי קשר עם אבותיהם אינו מעיד על אשמה כלשהי באמהות. המחקרים המצוטטים אינם מעידם על קשר סיבתי בין מצבם הקשה של הילדים לבין העדר האב, הסיבות לבעיותיהם של ילדים רבים אשר גודלו על ידי אמותיהם בלבד ללא קשר עם אבותיהם, עשויות לנבוע מגורמים רבים אחרים. לדוגמא: עוני, העדר השכלה וגורמים סביבתיים אחרים. 

המחקרים המצוטטים להלן הינם מחקר קורולוטיביים וככאלו הם אינם מצביעים על קשר סיבתי.  חשוב לזכור זאת על מנת לא להטיל אשמה באם החד-הורית.

29 בדצמבר 2010

הם אינם עשבים שוטים – האונס הקבוצתי בצפון תל אביב / ד"ר חן נרדי

הם אינם עשבים שוטים או חריגים. האונס הקבוצתי של הנערה בצפון תל אביב בידי תלמידים 'נורמטיבים' במשך שלוש שנים, הנו תוצר של תרבות המחנכת בנים לאלימות כלפי נשים ולאלימות בכלל.
 בהעדר התייחסות ממשלתית חינוכית אל בנים וגברים כאל מגדר הזקוק להדרכה וחינוך לגבריות בלתי אלימה, ממשיך המגדר הגברי להוות פצצה מתקתקת של אלימות.
נחוצה בדחיפות הקמת רשות ארצית לטפול באלימות בנים וגברים.
29 בדצמבר 2010

מדוע הפגנת גברים (בלבד) במאבק באלימות כלפי נשים? / מאת ד"ר חן נרדי

כמנחה קבוצות גברים ברוח הגבריות החדשה, אני  פונה לנשים ולגברים כאחד:  אל הגברים אני פונה כדי שישתתפו בקבוצות, ואל הנשים אני פונה כדי שיתמכו ויעודדו גברים להצטרף לקבוצות שאני מנחה. נשים רבות מבינות את הקשר שבין הצטרפות גברים לקבוצות גברים הדוגלות בשוויון בין המינים לבין הפמיניזם שבו הן דוגלות. נשים אלה תומכות ואף ממליצות לגברים להצטרף לקבוצות. אולם נשים לא מעטות נפגעות מעצם העובדה שהקבוצות מיועדות לגברים בלבד.