admin

26 באפריל 2011

"לכעוס בלי להרוס – אבות מתמודדים עם כעסם על הילדים", חלק ראשון, מאת ד"ר חן נרדי

ביתי הקטנה קדחה מחום. היא שכבה על הרצפה כדי לצנן את עצמה, בכתה ורעדה בכל גופה. ניסיתי להרימה כדי לקחתה למיטתה, אך היא התנגדה. הייתי חסר אונים. היא מלמלה דברים לא ברורים. כנראה הזתה מהחום. לפתע שאלה: "אבא, אתה אוהב אותי? "בטח שאני אוהב אותך", השבתי מיידית וליבי דפק בחוזקה. האין היא בטוחה באהבתי? רעד עבר בי.
26 באפריל 2011

"לכעוס בלי להרוס – אבות מתמודדים עם כעסם על הילדים", חלק שני, מאת ד"ר חן נרדי

ביתי הקטנה קדחה מחום. היא שכבה על הרצפה כדי לצנן את עצמה, בכתה ורעדה בכל גופה. ניסיתי להרימה כדי לקחתה למיטתה, אך היא התנגדה. הייתי חסר אונים. היא מלמלה דברים לא ברורים. כנראה הזתה מהחום. לפתע שאלה: "אבא, אתה אוהב אותי? "בטח שאני אוהב אותך", השבתי מיידית וליבי דפק בחוזקה. האין היא בטוחה באהבתי? רעד עבר בי.
26 באפריל 2011

תקציר – על מריבות והתפיסויות מאת ד"ר רבקה נרדי*

 

לא כל מריבה היא "מריבה רעה". אם השכלנו לשמור על קווים אדומים ונהגנו בהגינות ובכבוד גם בעת וויכוח נוקב – המריבה, הוויכוח מאפשרים לנו ללמוד עוד משהו על בן/בת זוגנו. אך אם "נתקענו" ולא הדכלנו "לצאת משם" – מה שהתחיל בוויכוח יכול להפוך לעוינות שקטה ומלחמה קרה. אז איך מסיימים מריבות? לא ממש ראינו את הורינו עושים זאת באופן מושכל. ראינו גם ראינו שתיקות ארוכות, מלמולים פרטיים, הסתגרות, ענישה הדדית וגם אדישות וניכור. וגם כניעה למציאות וחזרה איטית לשגרת החיים.

26 באפריל 2011

"מריבות והתפיסויות – האש והמים", חלק ו' מאת ד"ר רבקה נרדי וד"ר חן נרדי, מתוך המהדורה השנייה והמעודכנת של ספרם "שיחה זוגית", "הדים,2011

 

שיחת פיוס מלב אל לב דורשת משאבים נפשיים: קודם כול לתכנן – מה אני רוצה לומר ואיך אומר זאת. התכנון כולל לפעמים אימון (סוג של חזרה) עם עצמי או עם חבר. לפעמים כאשר המשבר מתמשך יש צורך בעזרה מקצועית.

26 באפריל 2011

"מריבות והתפיסויות – האש והמים", חלק ה' מאת ד"ר רבקה נרדי וד"ר חן נרדי, מתוך המהדורה השנייה והמעודכנת של ספרם "שיחה זוגית", "הדים,2011

 

קראתי. הנהנתי בהסכמה וגם ברתיעה. סוגים של התפייסויות? למה הקטלוג? 'אצלי זה עובד אחרת' רציתי לרוץ ולספר לך. למה החלוקה הזאת? הרי בסופו של דבר הכול מתערב בכול... ככה זה אצלי. ובכול זאת אהבתי את הניתוח שלך שעזר לי לבחון את מניעי הנפש השונים שלי שלא תמיד אני נותנת עליהם את דעתי.

26 באפריל 2011

"מריבות והתפיסויות – האש והמים", חלק ד' מאת ד"ר רבקה נרדי וד"ר חן נרדי, מתוך המהדורה השנייה והמעודכנת של ספרם "שיחה זוגית", "הדים,2011

 

"למה?", את שואלת בפליאה, וגם: "איך זה קרה, על מה זה יושב? חשוב לי לקבל הכרה ממך שאתה מבין שפגעת. זה עוד לפני שאני מצפה לקבל התנצלות. אני רוצה לראות שהבנת מה עשית ולקבל הבטחה לעתיד שדברים מהסוג הזה לא יקרו יותר".

26 באפריל 2011

"מריבות והתפיסויות – האש והמים", חלק א' מאת ד"ר רבקה נרדי וד"ר חן נרדי, מתוך המהדורה השנייה והמעודכנת של ספרם "שיחה זוגית", הדים,2011

 

שלושה ימים ושלושה לילות לא דיברו זה עם זה. הם שלחו זה בזה מבטים קרים והמשיכו בענייניהם כמו אין אחר נוכח בחייהם עוד. לבה היה קר ומר. לחץ דמו עלה, הוא היה בטוח בזאת. בלילה חלם שהוא מת, כלומר לא ממש מת אבל מרגיש מת ורוצה לקום אך אינו יכול. נבהל ופחד.

26 באפריל 2011

"מריבות והתפיסויות – האש והמים", חלק ב' מאת ד"ר רבקה נרדי וד"ר חן נרדי, מתוך המהדורה השנייה והמעודכנת של ספרם "שיחה זוגית", "הדים,2011

 

ריתק אותי גילוי לבך על דרכך, "להמציא מריבות" רק כדי לא להתמודד איתי על "הדבר האמיתי". ובוודאי אהבתי את דרכך להתפייס, על כך עוד נדבר בהמשך.