admin

25 ביולי 2009

הגדרת הגבריות (לפי התנועה לגבריות חדשה) / מאת חן נרדי

הגבריות החדשה היא החלופה למודל הגבריות המצ'ואיסטית. זוהי גבריות בלתי אלימה המבוססת על שוויון בין נשים וגברים, ועל האמונה כי גבריות ונשיות אינם שני הפכים המוציאים זה את זה אלא שתי פנים של האדם השלם. הגבריות החדשה שוללת מכל וכל את הדיכוי הרגשי של בנים וגברים, ומאמינה ביכולתם של גברים להתמודד עם מצוקה נפשית באופן ישיר ואמיץ. זוהי גבריות  המתנגדת להגדרות הנוקשות והסטריאוטיפיות של  התפקידים המגדריים, ומעודדת גברים להיות מה שהם, ולא מה שהם "צריכים" להיות על פי המודל המצ'ואיסטי. אחד מאמצעי הדיכוי הרגשיים המופעלים על גברים מגיל צעיר הוא  הלחץ החברתי "להיות גבר", קרי, לעמוד ב'מבחני  גבריות' אכזריים ומשפילים. גברים שאינם יכולים או אינם רוצים ל"התיישר" על פי  מבחני הגבריות הללו, עלולים למצוא את עצמם מנודים על ידי גברים ונשים כאחד כ"לא גברים". כתשובה לטרור החברתי הזה, מנסחת הגבריות החדשה שורה של "אישורי גבריות" בנוסח "אתה גבר גם כשאתה…" 

25 ביולי 2009

כשאנחנו רבים / מאת חן נרדי

 

כשאנחנו רבים

הדמעות שלך אומרות לי:

"תפסיק, אני כבר לא יכולה יותר עם הסכינים"

19 ביולי 2009

מאפייני המנהיגוּת הנשית / מאת: ד"ר רבקה נרדי

מתוך: "נשים חסרות מנוח" מאת דר' רבקה נרדי, הוצאת "פרדס", 2007, פרק שישי, ע' 64

 

מנהיגוּת נשית שביסודה היא הומאנית, שוויונית ומתחשבת ברגשות ובהקשר הרחב של האירועים, מחייבת רמת מודעות גבוהה גם בקרב נשים שעבורן זו התנהגות "טבעית". להלן רשימת מאפייני הניהול הנשי:

15 ביולי 2009

הזכות לתת ולקבל שירות דולפיני / מאת ד"ר רבקה וד"ר חן נרדי

 

הסרדין מתחנן שנוותר, שלא נעשה עניין, שנסכים לקבל שירות רע, הכריש תובע מאיתנו לתקוף ולאיים על נותן השירות עוד לפני ש'פישל', הדולפין מפעיל את שרירי העמידה על הזנב ועומד על שלו (אסרטיביות) ויחד עם זאת מעניק אמפטיה לנותן השירות. להיות דולפין בשירות פירושו לזכור שכאשר אנו מעניקים שירות דולפיני אנו מגדילים את הסיכוי לקבל שירות כזה.

8 ביולי 2009

מה כואב לגברים בעולם העבודה / מאת ד"ר חן נרדי

אחד המרכיבים המרכזיים של הזהות הגברית היא יכולת הפרנוס. המשוואה אני גבר = אני מפרנס", הופכת גברים רבים למכורים לעבודתם. התמכרות לעבודת-יתר הורסת את בריאותם הנפשית והפיזית של גברים ופוגעת פגיעה אנושה בזוגיות ובהורות שלהם. בשנים האחרונות אני מנחה קבוצות של גברים בשינוי.

http:/www.dialog-nardi.co.il/lp/lp.asp?DocID=237

26 ביוני 2009

הסונר הדולפיני – תרגיל אמפטיה זוגי / מאת בני הזוג ד"ר רבקה וחן נרדי

מטרת תרגיל זה היא להעמיק את היכולת של בני הזוג להיכנס לנעליו של האחר/ת ולראות את הזוגיות מבעד לעיניו של האחר/ת ולשקף לו את הרגשות והמחשבות שלו.

26 ביוני 2009

איזון בין משפחה לקריירה – אתגר לבני זוג / מאת בני הזוג נרדי ד"ר רבקה

איזון בין משפחה לקריירה – אתגר לבני זוג / מאת בני הזוג נרדי ד"ר רבקה וחן   מטרת התרגיל: להגביר ולחזק את מעורבותו והשתתפותו של הגבר בהוויה המשפחתית לרווחתו ולרוחת בני משפחתו רשימת הפעילויות שלפניכם מתבססת על המלצות של בני זוג שבהם הגבר נעדר בתדירות גבוהה מהבית. בת הזוג : כל אחד מבני זוגי לבד – קראי את הרשימה וסמני את הפעילויות שהיית רוצה שבן זוגך יעשה, ימשיך או יגביר אותן.   שלב א – כל אחד לבד   בת הזוג: קראי את הרשימה וסמני את הפעילויות שהיית רוצה שן זוגך יעשה, ימשיך או יגביר אותן   בן הזוג : סמן את הפעילויות […]
23 ביוני 2009

איזון בין משפחה לעבודה – תרגיל לבני זוג / מאת: בני הזוג ד"ר נרדי רבקה וחן

לפניכם/ו רשימה של פעילויות גברים שנועדו לאזן בין עולם העבודה לבין עולם המשפחה.

הרשימה מבוססת על המלצות של זוגות שבהן הגבר נעדר לעיתים קרובות מהבית במסגרת תפקידו. מטרת התרגיל: להגביר ולחזק את מעורבות הגבר במשפחה.

התרגיל לקוח מתוך: גברים בשינוי - סדנה לגברים בהנחיית ד"ר חן נרדי

  http:/www.dialog-nardi.co.il/SitePages/index.asp?DocID=236