admin

26 ביוני 2009

הסונר הדולפיני – תרגיל אמפטיה זוגי / מאת בני הזוג ד"ר רבקה וחן נרדי

מטרת תרגיל זה היא להעמיק את היכולת של בני הזוג להיכנס לנעליו של האחר/ת ולראות את הזוגיות מבעד לעיניו של האחר/ת ולשקף לו את הרגשות והמחשבות שלו.

26 ביוני 2009

איזון בין משפחה לקריירה – אתגר לבני זוג / מאת בני הזוג נרדי ד"ר רבקה

איזון בין משפחה לקריירה – אתגר לבני זוג / מאת בני הזוג נרדי ד"ר רבקה וחן   מטרת התרגיל: להגביר ולחזק את מעורבותו והשתתפותו של הגבר בהוויה המשפחתית לרווחתו ולרוחת בני משפחתו רשימת הפעילויות שלפניכם מתבססת על המלצות של בני זוג שבהם הגבר נעדר בתדירות גבוהה מהבית. בת הזוג : כל אחד מבני זוגי לבד – קראי את הרשימה וסמני את הפעילויות שהיית רוצה שבן זוגך יעשה, ימשיך או יגביר אותן.   שלב א – כל אחד לבד   בת הזוג: קראי את הרשימה וסמני את הפעילויות שהיית רוצה שן זוגך יעשה, ימשיך או יגביר אותן   בן הזוג : סמן את הפעילויות […]
23 ביוני 2009

איזון בין משפחה לעבודה – תרגיל לבני זוג / מאת: בני הזוג ד"ר נרדי רבקה וחן

לפניכם/ו רשימה של פעילויות גברים שנועדו לאזן בין עולם העבודה לבין עולם המשפחה.

הרשימה מבוססת על המלצות של זוגות שבהן הגבר נעדר לעיתים קרובות מהבית במסגרת תפקידו. מטרת התרגיל: להגביר ולחזק את מעורבות הגבר במשפחה.

התרגיל לקוח מתוך: גברים בשינוי - סדנה לגברים בהנחיית ד"ר חן נרדי

  http:/www.dialog-nardi.co.il/SitePages/index.asp?DocID=236

2 ביוני 2009

"גברים בשינוי" –סדנאות לגברים / מאת: ד"ר חן נרדי

התחושה שהתגבשה אצלי - כמטפל אישי וזוגי - במשך השנים היא שמרבית הגברים ובכלל זאת אני עצמי, מגיעים לקשר הזוגי ולהורות מצוידים בכלים בלתי מספיקים להתמודדות עם האתגר. בקבוצות הגברים אנחנו מעשירים את עצמנו בכלים מתאימים להתמודדות עם האתגר הזה.

22 במאי 2009

מארב בסלון – כשביתי חזרה מאוחר / מאת: ד"ר חן נרדי

אבות מתקנים טעויות

ארבתי לביתי בסלון. השעה הייתה אחת אחר חצות. היא נכנסת על קצות האצבעות ונעלה את הדלת בשקט. הדלקתי את האור ושאגתי: 'בשעה אחת בלילה ילדה בת 15 חוזרת הביתה? סיכמתי איתך שאת חוזרת עד 1100 מהמסיבה'.
היא נבהלה וקפאה על מקומה, אחר כך התעשתה: 'אבא, מה אתה צועק, מה אתה רוצה, שאני אעזוב את הכול בשעה כזאת ואחזור לבד? אמרתי לך שכולם חוזרים בשעות האלה'.
22 במאי 2009

מכתב לאבא / מאת: ד"ר חן נרדי

"עשר שנים מונח המכתב לאבי במגירה, ואין לי אומץ לשלוח אותו" אמר ג', גבר במיטב שנותיו לחבריו בקבוצת הגברים. "אני מבקש את רשותכם לקרוא אותו בפניכם. אולי זה ייתן לי אומץ לשלוח אותו לאבי". אני מפרסם את מכתבו של ג' לפי בקשתו, בעילום שמו.

22 במאי 2009

להיות אבא לבת / מאת: ד"ר חן נרדי

 

חינוך ילדים לשוויון בין המינים בגיל הרך הוא בראש וראשונה עניין של עשיות קטנות ויומיומית של ההורים. אב ואם המאמצים אורח חיים שוויוני מדגימים לילד באלפי התנהגויות והתייחסויות לעצמם ולילדיהם את השוויון בין המינים, בכך שהם מבצעים פעולות מגוונות החורגות מההגדרות המסורתיות של תפקידי אבא ואמא.

אמהות רבות מדגימות זאת לילדיהן: הן עובדות מחוץ לבית בתפקידים 'גבריים' הן עורכות- דין, רופאות, מנהלות ועובדות הי טק לא פחות, ולעיתים אף יותר, משהן מבשלות ומנקות בית. מרבית האבות לעומת זאת, טרם חצו את הקוים המגדריים וממשיכים להדגים בהתנהגותם היומיומית התנהגות 'גברית' סטריאוטיפית המקבעת אצל הילדים את האב כשולי בגידול ילדיו. אינו זוכר ימי הולדת, אינו יודע היכן מונחים בגדי הילד, מי המורה שלו, באיזה חוגים הוא משתתף ועוד. בשל מצב ענינים זה יש לאבות תפקיד מרכזי בחינוך לשוויון בין המינים. 

20 במאי 2009

להיות אבא לבן / מאת: ד"ר חן נרדי

חינוך ילדים לשוויון בין המינים בגיל הרך הוא בראש וראשונה עניין של עשיות קטנות ויומיומית של ההורים. אב ואם המאמצים אורח חיים שוויוני מדגימים לילד באלפי התנהגויות והתייחסויות לעצמם ולילדיהם את השוויון בין המינים, בכך שהם מבצעים פעולות מגוונות החורגות מההגדרות המסורתיות של תפקידי אבא ואמא.